Uzależnienie od Internetu, gier i komputera

Uzależnienie od Internetu, gier i komputera

Jeszcze do niedawna za najbardziej uzależniające środki uchodziły przede wszystkim narkotyki oraz alkohol. Obecnie coraz bardziej powszechnym problemem społecznym staje się uzależnienie od Internetu i komputera. Zdaniem naukowców najbardziej narażone na tego rodzaju nałogi są głównie osoby samotne, a także te, które nie mają stałego zajęcia. Szacuje się, że większość uzależnionych od Internetu i komputera to osoby w wieku ok. trzydziestu lat, które są wykształcone i mają dobrze płatne posady.

Uzależnienie od Internetu czy komputera są zaliczane do tak zwanych nałogów cywilizacyjnych, dlatego konieczne jest podejmowanie kroków przeciwko tym nowym chorobom. Spędzanie wiele czasu przed komputerem, w Internecie czy na graniu w gry komputerowe sprawia, że zaczyna go brakować na inne aktywności. Osoby uzależnione zaniedbują rodziny i przyjaciół, a w miarę rozwoju nałogu, izolują się od społeczeństwa.

Leczenie uzależnienia od Internetu, komputera i gier komputerowych

Uzależnienie od Internetu, komputera czy gier komputerowych jest tak samo groźne dla zdrowia psychicznego i fizycznego, jak nadużywanie alkoholu, leków czy substancji odurzających. Człowiek uzależniony od sieci czy komputera traci zainteresowanie normalnym życiem, a codzienne obowiązki zaczynają schodzić na dalszy plan. Dodatkowo mogą pojawić się zaburzenia emocjonalne, a także problemy z koncentracją, zaburzenia snu.

Zarówno uzależnienie od Internetu, jak i od komputera czy gier komputerowych wymaga specjalistycznej pomocy terapeutycznej. Sami uzależnieni na ogół nie widzą problemu, tymczasem w miarę rozwoju nałogu, zagrożenie staje się coraz większe. Leczenie na ogół opiera się na psychoterapii, która może przebiegać w formie grupowej bądź indywidualnej.

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net