Przy realizacji bezwzględnie każdej budowy domu firma Dom Tradycyjny sp. z o.o. zapewnia w standardzie

Przy realizacji bezwzględnie każdej budowy domu firma Dom Tradycyjny sp. z o.o. zapewnia w standardzie

Zasady współpracy

Dom Tradycyjny sp. z o.o. zapewnia swym Klientom usługi na najwyższym poziomie z naciskiem na pełne zadowolenie stron. Zespół pracowników firmy na każdym etapie budowy stara się rozwiązywać wszelkie problemy na bieżąco w uzgodnieniu z Inwestorem w sposób taki by wzajemna współpraca była przyjemnością, a jej efekt zgodny z założeniami.

Dla usprawnienia procesu inwestycji każde zadanie budowlane dzielimy na dwa etapy określone dwiema umowami lub umową i w dalszej części aneksem (zasada nie dotyczy ofert promocyjnych oraz projektów typowych oferowanych przez naszą firmę, gdzie określony zostaje zakres docelowy wszystkich prac w pierwszej umowie):

Etap 1 -szy

Dotyczy współpracy w zakresie wykonania stanu surowego budynku (najczęściej wraz z dachem) lub stanu tzw. deweloperskiego – do uzgodnienia. Zakres prac podzielony jest na:

 • roboty ziemne
 • fundamenty
 • ściany nośne, ściany działowe
 • strop
 • ściany nośne, ściany działowe
 • kominy
 • więźba dachowa
 • poszycie dachu wraz z obróbkami
 • instalacje / prąd, woda, gaz , inne – oddzielnie (dla stanu deweloperskiego)
 • tynki (dla stanu deweloperskiego)
 • posadzki (dla stanu deweloperskiego)
 • stolarka okienna i drzwi zewnętrzne (dla stanu deweloperskiego lub stanu „zamkniętego)

Etap 2 -gi

Dotyczy współpracy w zakresie wykonania prac od stanu surowego lub deweloperskiego

a/ do stanu developerskiego
b/ do „stanu pod klucz”

Etap 2 – gi z uwagi na możliwość wielu konfiguracji uzależnionych od indywidualnych życzeń i preferencji Inwestora wymaga bardzo dokładnych ustaleń, które omawiamy szczegółowo i indywidualne. Etap ten często z uwagi na możliwości aranżacji wymaga współpracy projektanta wnętrz czy też dekoratora, gdzie udział tych uczestników procesu inwestycji jest również określony w umowie, z uwzględnieniem sposobu komunikacji oraz decyzyjności osób zaangażowanych w dany projekt lub jego część.
W związku z faktem, iż prace omówione jako Etap 2 oraz ich organizacja i planowanie mogą przysparzać najwięcej trudności – traktowany jest oddzielnie i ze szczególną dbałością o każdy detal.

Przy realizacji bezwzględnie każdej budowy domu firma Dom Tradycyjny sp. z o.o. zapewnia w standardzie:

 • uprawnionego kierownika budowy
 • uprawnionego inspektora nadzoru ( klient nie jest zobowiązany korzystać inspektora nadzoru wykonawcy)
 • systemowe ogrodzenie budowy
 • ubezpieczenie budowy
 • ochronę budowy (monitoring)
 • zaplecze przenośne w postaci biura budowy
 • przy realizacjach „ pod klucz” – etap 2 osobę odpowiedzialną za wszelkie uzgodnienia, opracowania projektowe i realizację wnętrz (kierownika kontraktu)

Przy umowie:

Załącznikiem omawiającym postęp prac oraz zaangażowanie w czasie jest załącznik do umowy w postaci harmonogramu rzeczowo – finansowego, który jest podstawą do odbiorów częściowych wykonanych prac przez Inwestora, oraz podstawą dla Dom Tradycyjny sp. z o.o. do wystawiania faktury – odpowiednio do wniesionego zaangażowania.
Przy podpisaniu umowy Dom Tradycyjny sp. z o.o. pobiera zaliczkę w wysokości 5% (netto bez VAT) wartości przedmiotu umowy, celem pokrycia części kosztów organizacji związanych z zaplanowaniem inwestycji oraz samą organizacją, a także przygotowaniem placu budowy oraz zorganizowaniem pierwszych dostaw materiałowych na plac budowy. Zaliczka potrącana jest w dwóch równych częściach z pierwszych dwóch faktur za zrealizowane etapy robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Preferowane okresy rozliczeniowe proponowane są jako 14 – dniowe, przy dwóch odbiorach wykonanych prac w danym miesiącu (zmiany w części zapisów mogą dotyczyć jedynie ofert promocyjnych oraz projektów typowych z oferty podstawowej naszej firmy).

-oferta dla Inwestorów poszukujących generalnego wykonawcy na www.domtradycyjnydevelopment.pl

Szczególnie polecamy domy typowe – Oferta Budowy Twojego Domu - Najlepsza w Polsce(*)

- Dostępny efekt solidności -

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net